Đĩa phân phối khí thô

Đĩa phân phối khí thô hay thường được gọi là đĩa thổi khí thô. Công dụng của đĩa này giúp tạo ra các bong bóng có đường kính lớn, tạo dòng khuấy trộn giúp nước thải được đồng đều cũng như khuếch tán oxy cho bể hiếu khí. Ngoài ra, đĩa còn giúp khuếch tán oxy phục vụ cho ngành chăn nuôi thủy sản.

  • Đầu tán khí thô

Đĩa phân phối khí tinh

Thiết bị phân phối khí tinh hay thường được gọi là đĩa thổi khí tinh hoặc ống thổi khí tinh. Với số lượng lỗ thoát khí nhiều và nhỏ, thiết bị này tạo ra các bong bóng có đường kín nhỏ, mịn. Ngoài việc khuấy trộn dòng nước thải, các bong bóng này còn giúp khuếch tán tối ưu oxy phục vụ cho quá trình xử lý hiếu khí. Ngoài ra, thiết bị phân phối khí tinh còn giúp khuếch tán oxy phục vụ cho ngành chăn nuôi thủy sản.

  • Dạng đĩa
  • Dạng ống